Sağlıklı Yaşam Yönetimi

Health & Life Management

Hakkı Kumuşoğlu
Dr. Hakkı Kumuşoğlu
Kişiye Özel Sağlıklı Yaşam Yönetimi

Kişiye özel sağlıklı yaşam yönetimi, kanıta dayalı tıp ve sağlıklı yaşam yönetimi uygulamalarından oluşmaktadır.  Ön muayene ve check up sonrasında verilen bu uygulamaları, konvansiyonel tıp uygulamalarının yanısıra, koruyucu genetik, farmakogenetik, metabolizma yönetimi, sindirim sağlığı yönetimi, kişiye özel beslenme yönetimi (metabolik balans) olarak 5 ana başlıkta inceleyebiliriz. 

shutterstock_793257898.png
shutterstock_1454256617.png
shutterstock_418295578.png
Koruyucu Genetik Uygulamaları

İnsana ait tüm genetik özellikleri barındıran insan genomu yaklaşık 30-40 bin genden oluşmaktadır. “İnsan Genom Projesi”nin tamamlanmasının ardından, bu genlerin fonksiyonlarının bulunması için yapılan çalışmalarla, bilinen genlerin yalnızca yarısına yakınının fonksiyonları belirlenebildi. Bununla beraber projenin en önemli bulgularından biri, kişilerin genetik yapılarındaki küçük değişikliklerin (polimorfizmler) saptanması oldu.

Farmakogenetik Uygulamaları

Hastaların ilaç tedavisine yanıtı büyük değişkenlik gösterir, aynı tedavi bazı hastalarda toksisiteye sebep olurken veya bazılarında hiç etkinlik göstermezken, sadece bir kısmında istenilen etkiyi sağlayabilir. 

Yaptırabileceğiniz farmakogenetik test ile 22 genetik varyasyonun analizi ile yaklaşık 250 ilaç formülasyonuna ilişkin farmakodinamik ve farmakokinetik özellikler rapor edilmektedir.

Metabolizma Yönetimi

Çevresel faktörler ve yaşam tarzı nedeniyle besinlerden alamadığımız ve hücrelerimizin tüm metabolik döngülerinde rol oynayan, rutin tarama ve kontrollerde tespit edemediğimiz maddelerin analizi ile kişiye özel tedavi şekillendirilmektedir.

Sindirim Sağlığı Yönetimi

Son yıllarda önemi giderek anlaşıldığı üzere sindirim fonksiyonu sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahiptir. Barsak fonksiyon bozuklukları yalnızca sindirim sistemi hastalıklarının değil, diyabetten obeziteye, kalp-damar hastalıklarından otoimmün hastalıklara, hatta duygu-durum bozukluklarından otizme kadar pek çok hastalığın gelişiminde rol oynamaktadır.