top of page

Sağlıklı Yaşam Yönetimi
Health & Life Management

Hakkı Kumuşoğlu
Dr. Hakkı Kumuşoğlu

1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Üç yıl süreyle birinci basamak sağlık hizmeti hekimliği ve acil servis hekimliği yaptı. 1999 yılında Türkiye’nin ilk özel genetik tanı merkezlerinden biri olan GenMer Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi’ni kurdu ve 2003 yılına kadar yöneticiliğini yaptı. 2006 yılından itibaren kurucusu olduğu ATL.Medimiks – Oksante (Türkiye-Fransa) AR-GE ve Üretim Laboratuvarlarında Avrupa Birliği, Tubitak ve KOSGEB destekli çeşitli araştırma ve ürün geliştirme projelerinde yönetici ve araştırmacı olarak yer aldı. 2007-2011 yılları arasında “World Society of Anti-Aging Medicine” organizasyonunun diploma programını tamamlayarak “Anti-Aging Tıbbı” board sertifikasını aldı. Özellikle doğum öncesi tanı ve kanserlerde microarray teknolojisinin uygulama alanlarında ürün geliştirmeye yönelik olan araştırmalarını sonrasında oksidatif stres ve yaşlanmayla ilgili hastalıkların tanısına yönelik yöntemler geliştirmeye ve bunun klinik uygulamalarına yoğunlaştırdı. İki yıl süre ile Liv Hospital – Ulus bünyesindeki Stop-Aging Kliniğinde kişiye özel tıp danışmanı olarak görev yaptı. Bunun yanında, Boğaziçi Üniversitesi, İnovita Yaşam Bilimleri Kuluçka Merkezi’nde “Mentor” olarak görev yaptı ve İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Erasmus Üniversitesi (Hollanda) ile birlikte yürüttüğü “Biyosağlık Bilişimi (Biohealth Computing)” Uluslararası Yüksek Lisans Programı’nda Misafir Öğretim Görevlisi olarak “Kişiye Özel Tıpta OMİK Teknolojileri” dersleri verdi. Halen kurucusu olduğu GENITARA Kişiye Özel Tıp Hizmetleri bünyesinde bu alanda kullanılan ileri teknoloji tanı yöntemlerinin ülkemizde uygulanabilmesine yönelik AR-GE faaliyetleri yanında, ELAB - Bodrum kliniğinde “Kişiye özel sağlıklı yaşam yönetimi” ve “Metabolic Balance” kişiye özel beslenme programı uygulamalarını sürdürmekte, Elab Laboratuvarları bünyesinde de Wellness Bölümü Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Kişiye Özel Sağlıklı Yaşam Yönetimi

Kişiye özel sağlıklı yaşam yönetimi, kanıta dayalı tıp ve sağlıklı yaşam yönetimi uygulamalarından oluşmaktadır.  Ön muayene ve check up sonrasında verilen bu uygulamaları, konvansiyonel tıp uygulamalarının yanısıra, koruyucu genetik, farmakogenetik, metabolizma yönetimi, sindirim sağlığı yönetimi, kişiye özel beslenme yönetimi (metabolik balans) olarak 5 ana başlıkta inceleyebiliriz. 

shutterstock_793257898.png
Koruyucu Genetik Uygulamaları

İnsana ait tüm genetik özellikleri barındıran insan genomu yaklaşık 30-40 bin genden oluşmaktadır. “İnsan Genom Projesi”nin tamamlanmasının ardından, bu genlerin fonksiyonlarının bulunması için yapılan çalışmalarla, bilinen genlerin yalnızca yarısına yakınının fonksiyonları belirlenebildi. Bununla beraber projenin en önemli bulgularından biri, kişilerin genetik yapılarındaki küçük değişikliklerin (polimorfizmler) saptanması oldu.

Farmakogenetik Uygulamaları

Hastaların ilaç tedavisine yanıtı büyük değişkenlik gösterir, aynı tedavi bazı hastalarda toksisiteye sebep olurken veya bazılarında hiç etkinlik göstermezken, sadece bir kısmında istenilen etkiyi sağlayabilir. 

Yaptırabileceğiniz farmakogenetik test ile 22 genetik varyasyonun analizi ile yaklaşık 250 ilaç formülasyonuna ilişkin farmakodinamik ve farmakokinetik özellikler rapor edilmektedir.

shutterstock_1454256617.png
Metabolizma Yönetimi

Çevresel faktörler ve yaşam tarzı nedeniyle besinlerden alamadığımız ve hücrelerimizin tüm metabolik döngülerinde rol oynayan, rutin tarama ve kontrollerde tespit edemediğimiz maddelerin analizi ile kişiye özel tedavi şekillendirilmektedir.

shutterstock_418295578.png
Sindirim Sağlığı Yönetimi

Son yıllarda önemi giderek anlaşıldığı üzere sindirim fonksiyonu sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahiptir. Barsak fonksiyon bozuklukları yalnızca sindirim sistemi hastalıklarının değil, diyabetten obeziteye, kalp-damar hastalıklarından otoimmün hastalıklara, hatta duygu-durum bozukluklarından otizme kadar pek çok hastalığın gelişiminde rol oynamaktadır.

bottom of page