6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
BAŞVURU FORMU

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.