top of page

Sindirim Sağlığı Yönetimi

Digestive Health Management

Hakkı Kumuşoğlu
Dr. Hakkı Kumuşoğlu

Son yıllarda önemi giderek anlaşıldığı üzere sindirim fonksiyonu sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahiptir. Barsak fonksiyon bozuklukları yalnızca sindirim sistemi hastalıklarının değil, diyabetten obeziteye, kalp-damar hastalıklarından otoimmün hastalıklara, hatta duygu-durum bozukluklarından otizme kadar pek çok hastalığın gelişiminde rol oynamaktadır.

shutterstock_418295578 (1).png

Kapsamlı dışkı analizi ile, sindirim sistemi fonksiyonu ile ilgili biyobelirteçler, barsak mikrobiyatası, inflamasyon belirteçleri ve immunolojik testlerin sonuçları birlikte değerlendirilmekte; patojen mikrop veya mantar/maya varlığında bunların tedavisiyle başlanıp, sonrasında bağırsakların o kişiye uygun probiyotiklerle restorasyonu yapılmaktadır.

bottom of page